ระบบไร้แรงยึดเหนี่ยว (UNBONDED SYSTEM)

ประกอบด้วยลวดเหล็กแรงดึงสูง PC.STRAND, สมอยึด ANCHORAGE, วัสดุห่อหุ้มลวดชนิดท่อ POLYETHYLENE และสารเคลือบลวด STRAND ชนิดจารบี ในระบบนี้จะไม่มีการยึดเกาะระหว่างลวด STRAND กับคอนกรีต การถ่ายแรงให้พื้นคอนกรีตจะผ่านสมอยึด ANCHORAGE จากทั้ง2ปลาย ระบบนี้มักนิยมใช้กับอาคารที่คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานอื่นมากนัก เช่นอาคารจอดรถและอาคารขนาดเล็กจนถึงปานกลางทั่วไป เนื่องจากมีราคาค่าก่อสร้างประหยัดและขั้นตอนการทำงานน้อยกว่า อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ระบบนี้ไม่เป็นที่นิยมในการก่อสร้างโดยทั่วไป
 
 
 

HOME   l   OUR PROFILE   l   ABOUT POST-TENSION   l   PRODUCTS & SERVICE   l   PROJECT REFERENCES   l   CONTACT US


Copyright © 2008 WWW.POSTEN.CO.TH All Rights Reserved.