ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว(BONDED SYSTEM)

ประกอบด้วยลวดเหล็กแรงดึงสูง PC.STRAND, สมอยึด ANCHORAGE, วัสดุห่อหุ้มลวดชนิดท่อ GALVANIZED STEEL และต้องทำการ GROUTING CEMENT ในระบบนี้จะมีการยึดเกาะระหว่างลวด STRAND กับคอนกรีตผ่าน CEMENT GROUT ในระหว่างการใช้งานทำให้พฤติกรรมโครงสร้างของพื้นคอนกรีตคล้ายคลึงกับระบบเสริมเหล็กทั่วไป ระบบนี้มักนิยมใช้กับอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารสำนักงาน, อาคารพักอาศัย, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงงาน, อาคารคลังสินค้า, อาคารจอดรถเป็นต้น
 
 
 

HOME   l   OUR PROFILE   l   ABOUT POST-TENSION   l   PRODUCTS & SERVICE   l   PROJECT REFERENCES   l   CONTACT US


Copyright © 2008 WWW.POSTEN.CO.TH All Rights Reserved.