ข้อดีของพื้น POST TENSION
  • ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ประหยัดกว่าสำหรับช่วงเสาตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป

  • สามารถก่อสร้างได้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วกว่า

  • สามารถลดความสูงระหว่างชั้นได้ ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนโครงสร้างประกอบส่วนอื่นๆหรือทำให้ได้จำนวนชั้นมากขึ้น ในความสูงอาคารเท่าเดิม

  • สามารถทำให้เป็นพื้นไร้คานหรือพื้นท้องเรียบ ซึ่งมีความสวยงาม และลดงานทำฝ้าได้

  • สามารถจัดระยะช่วงเสาได้ยาวมากขึ้น (มากกว่า 8 เมตร) ทำให้การจัดพื้นที่ใช้สอยสะดวกเต็มที่และสวยงามขึ้น
 
 

HOME   l   OUR PROFILE   l   ABOUT POST-TENSION   l   PRODUCTS & SERVICE   l   PROJECT REFERENCES   l   CONTACT US


Copyright © 2008 WWW.POSTEN.CO.TH All Rights Reserved.