ขั้นตอนการทำงานพื้น POST-TENSIONED SLAB

< หล่อเสาถึงระดับท้องพื้น >< ติดตั้งแบบหล่อพื้น ค้ำยัน และแบบข้าง >

1. การติดตั้งแบบหล่อพื้น ค้ำยัน และแบบข้าง
การติดตั้งแบบหล่อพื้น ค้ำยัน และแบบข้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเนื่องจากเป็นตัวแปรหลักที่จะกำหนดระยะเวลาในการทำงานหล่อพื้น แต่ละชั้น


< เสริมเหล็กตะแกรงล่าง >

 
Next Page  
 
 

HOME   l   OUR PROFILE   l   ABOUT POST-TENSION   l   PRODUCTS & SERVICE   l   PROJECT REFERENCES   l   CONTACT US


Copyright © 2008 WWW.POSTEN.CO.TH All Rights Reserved.