บริษัทโพสเท็นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533
บริษัทได้ทำการ ออกแบบและก่อสร้างพื้นอาคาร Post-Tension ภายใต้เครื่องหมายการค้า รวมถึงสินค้าของเรา และบริการของบริษัท ได้มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพมาตลอด จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยบริษัทได้ทำการออกแบบและก่อสร้างพื้นอาคารมามากกว่า 2,000 โครงการ

บริษัทมีพนักงานที่มี ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญทำงานได้มาตราฐาน

 
 

HOME   l   OUR PROFILE   l   ABOUT POST-TENSION   l   PRODUCTS & SERVICE   l   PROJECT REFERENCES   l   CONTACT US


Copyright © 2008 WWW.POSTEN.CO.TH All Rights Reserved.