โรงพยาบาล
ลาดพร้าว

โรงพยาบาล
พระราม 9

โรงพยาบาล
ปิยะเวท

โรงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะ

โรงพยาบาล
เวชสวัสดิ์

โรงพยาบาล
หู ตา คอ จมูก

โรงพยาบาล
พญาไท-ศรีราชา

โรงพยาบาล
บางมด

โรงพยาบาล
ศรีสวรรค์

โรงพยาบาล
ศรีสวรรค์2

สถาบันผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
โรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาล
วิชัยยุทธ
โรงพยาบาล
กรุงเทพ
โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ประชาชื่น
โรงพยาบาล
สวนปรุง
โรงพยาบาล
พระจอมเกล้าเพชรบุรี
โรงพยาบาล
นวนคร2
โรงพยาบาล
เทพธารินทร์ 2
โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ
- ภูเก็ต
โรงพยาบาล
เทพธารินทร์
โรงพยาบาล
กลาง
โรงพยาบาล
พระพุทธบาทสระบุรี
ศูนย์ทันตกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพ

2534

โรงพยาบาลลาดพร้าว
12 ชั้น
 

2534

โรงพยาบาลพระราม9
16 ชั้น
 

2535

โรงพยาบาลปิยะเวท
24 ชั้น
 

2535

โรงพยาบาล มงกุฎวัฒนะ
20 ชั้น
 

2535

โรงพยาบาล เวชสวัสดิ์
14 ชั้น
 

2535

โรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก
7 ชั้น
 

2536

โรงพยาบาล พิษณุเวช
9 ชั้น
 

2536

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
13 ชั้น
 
2536
โรงพยาบาล เปาโล
-
3668 ตร.ม.

2537

โรงพยาบาลบางมด
11 ชั้น
 

2537

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
8 ชั้น
2538
โรงพยาบาล ศรีสวรรค์
11 ชั้น
13340 ตร.ม.
2538
โรงพยาบาล สวนปรุง
5 ชั้น
2538
โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
9 ชั้น
2539
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
15 ชั้น
24000 ตร.ม.

2541

อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัตติเหตุ โรงพยาบาลโคกสำโรง
6 ชั้น

2542

อาคารเทคนิค สถาบันผู้ป่วยโรคมะเร็ง กระทรวงสาธารณสุข
9 ชั้น

2543

อาคารอาพาธสงฆ์กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข

2544

อาคารผู้ป่วยใน 56 ห้อง โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา
6 ชั้น

2545

อาคารผู้ป่วยใน รพ. พรพุทธบาท สระบุรี
4 ชั้น
4305 ตรม.
2546
อาคารทันตกิจ
5 ชั้น
2519 ตร.ม.
2546
โรงพยาบาลนวนคร อาคาร 2
4 ชั้น
9258 ตร.ม.

2547

อาคารศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพฯ
6 ชั้น
5557 ตรม.

2548

โรงพยาบาลกรุงไทย
7 ชั้น
8562 ตรม.

2548

โรงพยาบาลเทพธารินทร์
20 ชั้น
18419 ตรม.

2548

โรงพยาบาล กรุงเทพ-พัทยา
15 ชั้น
24097 ตรม.

2548

โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสุข
11 ชั้น
9136 ตรม.

2549

โรงพยาบาลหัวหิน กระทรวงสาธารณสุข
10 ชั้น
21924 ตรม.

2549

ตึกเด็ก โรงพยาบาลชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข
7 ชั้น
6470 ตรม.

2549

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
7 ชั้น
7919 ตรม.

2550

รพ. ปักธงชัย กระทรวงสาธารณสุข
6 ชั้น
9970 ตรม.

2550

ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน
15 ชั้น
28582 ตรม.

2550

โรงพยาบาลกรุงเทพ(อาคาร A1)
4 ชั้น
4050 ตรม.

2550

โรงพยาบาล บางพลี
9 ชั้น
17758 ตร.ม.

2550

อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ปทุมธานี
-

2550

โรงพยาบาล ยะลา
-

2550

ศูนย์การแพทย์ 9 ชั้น รพ. ยะลา
9 ชั้น

2551

โรงพยาบาล ปากช่อง นานา
8 ชั้น

2551

วิทยาลัยพยาบาลยะลา
8 ชั้น

2551

อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น รพ.ลำปาง
5 ชั้น