ศาลเจ้าหลงเต๋อ
ศูนย์บำบัดยาเสพติด
จ.นครราชสีมา
อาคารเรือนจำกลาง
เชียงราย
เรือนจำ จ.กำแพงเพชร
( 3 อาคาร )
อาคารเรือนจำกลาง
ราชบุรี

2535

เรือนจำพิเศษธนบุรี กรมราชทัณฑ์
5 ชั้น

2539

ศูนย์แสดงสินค้ารัชดาภิเษก กรมส่งเสริมการส่งออก
7 ชั้น

2540

อาคารเรือนจำกลางเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์
5 ชั้น

2540

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (20อาคาร) กรมราชทัณฑ์

2540

เรือนจำกลางเชียงราย 20 อาคาร

2541

อาคารเรือนจำกลางราชบุรี

2541

อาคารทัณฑสถานบำบัดพิเศษเรือนจำกลางคลองไผ่

2541

อาคารเรือนจำกลางเชียงใหม่

2542

อาคารมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย มูลนิธิกองทัพอากาศ
2 ชั้น

2542

เรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

2542

อาคารเรือนจำกลางเชียงราย (ส่วนเพิ่มเติม)
8 ชั้น

2542

อาคารเรือนจำกลาง สมุทรปราการ กรมราชทัณฑ์
4 ชั้น

2543

ทัณฑะสถานบำบัดพิเศษกลาง (ลาดยาว) (2อาคาร)

2544

ศูนย์บำบัดยาเสพติด (เขาพริก) จังหวัด นครราชสีมา กรมราชทัณฑ์

2544

เรือนนอนหญิง 2 ชั้น (2อาคาร) จังหวัดสมุทรปราการ

2545

เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร ( 3 อาคาร )

2545

ปรับปรุงเรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา (5 อาคาร)

2545

เรือนจำ จ.กำแพงเพชร (3อาคาร) กรมราชทัณฑ์
2711 ตร.ม.
2545
ศาลเจ้าหลงเต๋อ
6 ชั้น
5366 ตร.ม.

2549

อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข7 ยานนาวา กระทรวงสาธารณสุข
5 ชั้น
1862 ตร.ม.

2550

สนามแบตมินตัน สมุทรปราการ
2 ชั้น
6631 ตร.ม.