ที่จอดรถ
ดิโอสยามพลาซ่า

อาคารจอดรถ
สยามเซ็นเตอร์

TF PARKING
BUILDING

 

 

 

 

2534
ที่จอดรถ ดิโอสยามพลาซ่า
8 ชั้น
2535
อาคารจอดรถสยามเซ็นเตอร์
10 ชั้น
2535
อาคารจอดรถ B- GRIMM
8071 ตร.ม.
2536
อาคารที่จอดรถจุลดิศ
7902 ตร.ม.
2536
อาคารจอดรถห้างสรรพสินค้า DECEMBER
4268 ตร.ม.
2538
อาคารจอดรถคุณศศิวรรณ
2552 ตร.ม.
2539
อาคารที่จอดรถ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์
18264 ตร.ม.
2541
อาคารที่จอดรถ เจริญกรุง
6 ชั้น
6777 ตร.ม.

2543

อาคารจอดรถเพรสซิเด้นท์ ปาร์ค2 (MADISON SQUARE)
8 ชั้น
 

2544

TF PARKING BUILDIG
7 ชั้น
 

2545

ต่อเติมอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร
5 ชั้น
3962 ตร.ม.
2545
อาคารจอดรถ รพ.กรุงเทพ - พัทยา
4 ชั้น
6674 ตร.ม.

2546

อาคารจอดรถการบินไทย
6 ชั้น
6621 ตร.ม.

2547

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
108417 ตร.ม.

2547

อาคารจอดรถการไฟฟ้านครหลวง สามเสน
5 ชั้น
10972 ตร.ม.

2547

อาคารจอดรถ Column Tower
9 ชั้น
10000 ตร.ม.

2547

อาคารจอดรถ กรุงเทพ-พัทยา
10 ชั้น
14470 ตร.ม.

2548

Showroom/บริการรถยนต์ฮอนด้า วิภาวดี
4 ชั้น
9868 ตร.ม.

2548

อาคารจอดรถนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์
8 ชั้น
11631 ตร.ม.

2548

อาคารจอดรถ Toyota
4 ชั้น
26148 ตรม.

2549

Centric scene
8 ชั้น
20373 ตรม.

2550

อาคารจอดรถ บ.ปิโตรเลียมไทยเคมีคอล จำกัด (ระยอง)
4 ชั้น
9213 ตรม.

2550

อาคารโรงอาหารและจอดรถ บ.บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด
2 ชั้น
1023 ตรม.
2550
อาคารจอดรถ บ.โอสถสภา จำกัด
5ชั้น
5365 ตรม.