โรงพยาบาล
Hospitality/Health Care
โรงเรียน สถานศึกษา
Education Center
อาคารจอดรถ
Parking Structures
สำนักงาน
Commercial Offices
คอนโดมิเนียม
Condominium/Residential
ห้างสรรพสินค้า
Department Store
โรงแรม
Hotel
ที่พักอาศัย
Residential
โรงงาน
Factory
อื่นๆ
Mixed Used
 
 
 

HOME   l   OUR PROFILE   l   ABOUT POST-TENSION   l   PRODUCTS & SERVICE   l   PROJECT REFERENCES   l   CONTACT US


Copyright © 2008 WWW.POSTEN.CO.TH All Rights Reserved.