PRECAST-CONCRETE PANEL
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ต่างมุ่งให้ความสำคัญต่อระยะเวลาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยกันทั้งนั้น ผนังสำเร็จรูป เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะผนังสำเร็จรูป มีข้อดีต่างๆดังนี้คือให้ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน แข็งแรงทนทาน ทันสมัยและสวยงาม บริษัทพรีคาสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงได้ทุ่มเทและเอาใจใส่การผลิตผนังสำเร็จรูปเพื่อให้ได้ผนังสำเร็จรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่สุด และพร้อมกันนี้ทางบริษัทยังมีทีมงานบริการติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโครงการทุกโครงการที่เจาะจงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูป ของบริษัท พรีคาสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Sharp Edge & Standard Size
  มิติแผ่นมีขนาดได้มาตราฐานตามแบบ ขอบหรือมุมของงานได้สัดส่วนที่คมชัด
มีความสวยงาม,แข็งแรง,ไม่แตกบิ่น
Time
  การหล่อแผ่นจากโรงงานทำได้ทันทีไม่ต้องรองานโครงสร้างที่หน้างานทำให้เป็นการประหยัดเวลาไม่ใช่น้อยและเมื่อนำมาติดตั้งจะทำได้รวดเร็วใช้เวลาติดตั้งไม่นาน
Labour
  ในปัจจุบันช่างก่ออิฐฉาบปูนหายาก บางครั้งหาได้แต่ไม่มีฝีมือจึงเป็นปัญหาสำหรับงานก่อสร้างอยู่ไม่น้อย ผนังสำเร็จรูปจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประหยัดแรงงานกว่าการทำผนังระบบเดิมและยังสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ
Computerized Shop Drawing
  ในการออกแบบขนาดของผนัง ตำแหน่งและระยะการติดตั้งจะกระทำโดยใช้ Program Computer ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำงาน เพราะทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงประโยชน์มากมาย อาทิเช่น ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ให้ความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขแบบที่จำเป็น ในกรณีเร่งด่วนและเก็บรักษาข้อมูลได้เป็นอย่างดีสามารถค้นหาหรือเรียกงานที่เก็บไว้มาใช้ได้ตลอดเวลา
Concrete Strength
  ส่วนผสมคอนกรีตคุณภาพสูง จะได้กำลังอัดตรงกับความต้องการ ฉะนั้นจะมีความทนทานต่อแรงกระแทก หรือแรงดัด ในระหว่างการขนส่งและติดตั้งได้เป็นอย่างดี
Reduced Shrinkage
  แผ่นผนังสำเร็จรูปหล่อจากคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้ได้ผิวของงานที่แกร่งไม่แตกหรือร้าวจากการฉาบปูนเมื่อนำไปเชื่อมและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงทำให้ดูเรียบร้อยสวยงาม
Installation
  การติดตั้งผนังสำเร็จรูป ช่วยให้ผนังอาคารได้แนว เส้นตรง,เรียบร้อย,ผิวเรียบ สวยงาม การยึดติดกับอาคารจะมีแผ่นเหล็กเป็นตัวเชื่อมระหว่างผนังสำเร็จรูปกับอาคาร ฉะนั้นจึงทำให้รอยต่อมีความ มั่นคงแข็งแรง
   
 
 
 
 

HOME   l   OUR PROFILE  l   PRECAST - PRODUCTS    l   WORK - STEP   l   PROJECT REFERENCES   l   CONTACT US


Copyright © 2008 WWW.POSTEN.CO.TH All Rights Reserved.