โรงแรม ธรรมรินทร์

Holiday Inn
พัทยา

 

 

 

2547

โรงแรม ธรรมรินทร์ จ.ตรัง
2,000 ตร.ม.
บริษัท BKK. (1985) จำกัด

2549

วัดพระธรรมกายวิหารคด
14960 ตร.ม.
บ.ฤทธา จก.

2551

โรงแรม Holiday Inn Pattaya
9000 ตร.ม.
บ.Syntec Construction