โรงพยาบาลกลาง
กรมราชทัณฑ์

โรงพยาบาล
ตากสิน

โรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า เพชรบุรี
โรงพยาบาล
พระพุทธบาท สระบุร
สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติ
โรงพยาบาล
นพรัตน์ราชธานี

รพ.พระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาล
สิรินธร

อาคารอเนกประสงค์
โรงพยาบาลกลาง
       
2539
หอพักแพทย์ รพ. ธรรมศาสตร์
5,298 ตรม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรัตน์พัฒนา

2539

รพ. ตำรวจ (ศัลยกรรม) (ติดเซรามิคและแกรนิต)
5,200 ตรม.
บริษัท ชลนิธิ
2540
โรงพยาบาลตำรวจ (หอพักหญิง) (ติดเซรามิค)
4,200 ตรม.
WORKD STRUCTURE CORPORATION CO.,LTD.
2540
โรงพยาบาลเอกอุดร
2,500 ตรม.
BKK. ( 1985 ) CO.,LTD.

2541

อาคารอเนกประสงค์ รพ.กลาง (ติดเซรามิค)
8,000 ตรม.
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
2544
อาคารสงเคราะห์นายทหารชั้นสัญญาบัตร
9,500 ตรม.
บริษัท ไอยเรศ จำกัด
2545
สถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ธัญบุรี
8,902 ตรม.
บริษัท จ.ธนุกิจก่อสร้างจำกัด
2545
โรงพยาบาลกลางกรมราชทัณฑ์
4,000 ตรม.
บริษัท สตรองแมท จำกัด
2545
ร.พ.สิรินธร
1,987 ตรม.
บริษัทเบ็ญจมาศ จำกัด
2546
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลเด็ก
7,000 ตรม.
บริษัทนัตรินทร์ จำกัด
2546
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
2,800 ตรม.
บริษัท ไชน่าสเตทคอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
2546
โรงพยาบาลตากสิน
2,721 ตรม.
บริษัท สิทธิชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2547

อาคารตรวจและรักษาโรค รพ.พระมงกุฎเกล้า
20626 ตรม.
บ.เบญจมาศ จก.

2548

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ รพ.หัวหิน
4700 ตรม.
บ.นัตรินทร์ จก.

2548

ร.พ.ฉะเชิงเทรา
1410 ตรม.
หจก. จ.ธนุกิจ 2548

2550

สถาบันนิติศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
3,666 ตรม.
บ.พิพิชชาญ จก.

2550

โรงพยาบาลปักธงชัย
2,506 ตรม.
หจก. สุรินทร์รุ่งวิจิตรกุล