สำนักงาน BECTHAI

LPN MINI OFFICE
PST MINI OFFICE
สำนักงานเขตห้วยขวาง
สำนักงานทีม
อาีคาร ICC
กองบัญชาการทหารสูงสุด
   

ด่านศุลกากร
แหลมฉบัง

สภากาชาดไทย
ดีสแฮมล์ 3
พิริยะพูล ทาวเวอร์
เพลินจิตเซ็นเตอร์
   
tr bgcolor="#CCCCCC">
2538
เพลินจิตเซ็นเตอร์ (ติดตั้ง)
30,000
บริษัท ไทยโคโนอิเกะคอนสตรัคชั่น จำกัด
2540
พิริยะพูล ทาวเวอร์
3,350
บริษัท ศรีนครการโยธา จำกัด
2540
สำนักงานเขตห้วยขวาง
2,736
บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
2541
ดีสแฮมล์ 3
3,100
บริษัท กรวิศว์ จำกัด
2542
สำนักงาน BECTHAI
1820
บ.ไชน่าสเตทคอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2543
โรงพิมพ์ดาต้าโปรดักส์ทอปปังฟอร์ม
2,202
บริษัท อินทรชัย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2543
กองบัญชาการทหารสูงสุด
4,780 ตร.ม.
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
2545
สภากาชาดไทย
3616
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เสรีก่อสร้าง
2546
เมืองไทยประกันชีวิต (โคราช)
1802 ตร.ม.
บ. อาคาร33 จก.2546
2547
ด่านศุลกากร แหลมฉบัง
3722 ตร.ม.
Infinite Engineering and Construction Co., Ltd.
2549
อาคารพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารA
4500 ตร.ม.
บ. รัตนฟ้า วิศวกรรม จก.
2549
อาคารพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารB
4500 ตร.ม.
บ. รัตนฟ้า วิศวกรรม จก
2549
อาคารศูนย์บริการข้อมูลบริการโทรศัพท์
2800 ตร.ม.
บ.สุทัศน์วิศวการ (1994) จก.